Zorg In Natura


Begeleiding kan gefinancierd worden vanuit de jeugdwet (JW) of vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij de jeugd of WMO consulent wordt een
aanvraag ingediend op grond daarvan wordt gekeken of je in aanmerking komt en wordt er
een ‘keukentafel gesprek’ gepland. Na het gesprek zal beoordeeld worden of er een
beschikking