Voor Wie?

Wij bieden ambulante begeleiding aan;
Kinderen, jongeren en/of volwassenen met:
• ASS problematiek,
• Een licht verstandelijke beperking,
• Opvoedproblemen,
• Een gedragsstoornis,
• Ernstige psychiatrische en/of psychosociale problemen.
• Jeugdigen/jeugdzorg
• Mensen wie op een andere manier vast zijn gelopen in
  de maatschappij
• Leerlingen van het speciaal onderwijs
• Jongeren/kinderen met leerproblemen
• Mensen met een burn-out (overspannen)