Specialistische begeleiding

Specialistische ambulante begeleiding kan een uitkomst bieden in complexere situaties. Medewerkers van ABS hebben ervaring met het werken met complexe casuïstiek. Wanneer de consulenten, wijkteam of gecertificeerde instelling een verzoek doet tot samenwerking met ABS, zal er samen gekeken worden naar maatwerk begeleiding waarbij adequaat handelen voorop staat. Deze vorm van begeleiding kan ingezet worden naar de frequentie die nodig is.

 

Orthopedagoog
ABS heeft een samenwerkingsovereenkomst met een orthopedagoog om complexe casussen te bespreken.