Missie en Visie

Ieder mens is uniek, samen gaan wij op zoek naar de talenten en mogelijkheden en laten de onmogelijkheden achter ons. De beperking is iets wat cliënten al hun hele leven lang horen, daarom richten wij ons op de kwaliteiten. Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van de eigen kracht van cliënten en hun sociale omgeving.
Een goede relatie met cliënt is voor ons heel belangrijk. We gaan ervan uit dat een mens veel meer is dan zijn problemen, wij kijken naar de mens in zijn totaliteit. De kwaliteit van leven staat voorop. Respectvolle aandacht, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze missie is om een situatie te creëren waarin iedereen een plek verdient waar je mag zijn wie je bent en waar iedereen zich veilig voelt. We willen de cliënt positieve ervaringen meegeven in het leven zodat een ieder kan groeien in zijn eigen proces. We spelen in op de mogelijkheden en bieden ondersteuning in het maken van eigen keuzes.