Hoe gaat het in zijn werk?


Wanneer een jongere of volwassene zich aanmeld wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland. Wanneer alle partijen met elkaar verder willen volgt er een intake gesprek. De insteek van het intake gesprek is om samen doelen op te stellen en afspraken te maken over het vervolg. Eenmaal per half jaar wordt een evaluatie gesprek gepland, mocht het nodig zijn kan dit ook frequenter gepland worden. Tijdens de evaluatie gesprekken worden doelen waar nodig bijgesteld en worden nieuwe afspraken gemaakt.

We werken samen met verschillende partijen; ouders/verzorgers, scholen, wijkteams, consulenten en andere betrokken instanties zoals een gezinsvoogd.