Zorg In Natura

 

Begeleiding kan gefinancierd worden vanuit de jeugdwet (JW) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij de jeugd of WMO consulent wordt een aanvraag ingediend op grond daarvan wordt gekeken of je in aanmerking komt en wordt er een ‘keukentafel gesprek’ gepland. Na het gesprek zal beoordeeld worden of er een beschikking wordt afgegeven. Mocht je hier hulp bij nodig hebben kunnen wij je hierin begeleiden


PGB

De begeleiding kan gefinancierd worden vanuit PGB.