ABS maatwerk begeleiding

Ambulante begeleiding
Ben je op zoek naar ambulante begeleiding? ABS is een gecontracteerde zorgaanbieder in de Achterhoek. Wij bieden maatwerk begeleiding aan huis, helpen bij het vinden van een passende dagbesteding en/of begeleiding naar werk/school. Onze ambulant begeleiders kunnen mee naar afspraken die je misschien lastig vind om alleen te doen.

Maatwerk begeleiding
De ambulante ondersteuning is op maat gemaakt. Het maatwerk kenmerkt ons, de hulpvragen van de cliënt staan centraal. Samen met de cliënt wordt op basis van de hulpvragen een zorgplan opgesteld. In het zorgplan staan de doelen verwerkt die de cliënt of ouders willen bereiken. Samen met de begeleider wordt het te bewandelen traject uitgestippeld om er zorg voor te dragen dat de doelen worden behaald. Wij vinden het belangrijk om samen te kijken wat jij als persoon nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven

Specialistische begeleiding
Specialistische ambulante begeleiding kan een uitkomst bieden in complexere situaties. Medewerkers van ABS hebben ervaring met het werken met complexe casuïstiek. Wanneer de consulenten, wijkteam of gecertificeerde instelling een verzoek doet tot samenwerking met ABS, zal er samen gekeken worden naar maatwerk begeleiding waarbij adequaat handelen voorop staat. Deze vorm van begeleiding kan ingezet worden naar de frequentie die nodig is.

Orthopedagoog
ABS heeft een samenwerkingsovereenkomst met een orthopedagoog om complexe casussen te bespreken.